درباره ما

ما از کودکانمان دستکم به همان میزانی می آموزیم که آنها از ما می آموزند، اما آیا تا به حال از این زاویه به زندگی بچه نگرسته ایم؟ چقدر شده است که به بچه هایمان به عنوان منابع و مراجعی که می توان از آنها آموخت نگاه کنیم و با این زاویه دید سعی در بهبود زندگی آنها داشته باشیم؟! شاید برایمان سخت باشد که بپذیریم تنها مسیر ترسیم آینده بهتر برای ایران و ساکنین آن، تعلیم و تربیتِ صحیح و اصولی است که منجر به اصلاح فرد، خانواده و جامعه خواهد شد، اما برای این موضوع چه باید کرد؟ شاید یکی از بهترین راه ها توانمندسازی والدین در این مسیر باشد.

توانمندسازی والدین در مسیر تربیت کودکان یکی از مواردی است که دغدغه همیشگی گروه “از تولّد” بوده و هست. در همین راستا بود که پایه ی این وبسایت بنا نهاده شد و ما قرار گذاشتیم آن چیزی را که می آموزیم به دیگران نیز بیاموزیم.

خانواده سالم

از تولّد” مکانی است؛ برای آنهایی که به آینده کودکان خود حساس هستند، پس با ما همراه باشید.

در “از تولّد” شما می توانید جدیدترین آموزش های حوزه توانمندسازی والدین را بیابید. بخش اعظم دوره های آموزشی این وبسایت رایگان بوده و برای برخی محصولات با توجه به هزینه های جمع آوری اطلاعات و مشاورین مجموعه، وجهی دریافت خواهد شد. این وبسایت به سرپرستی حمید کثیری دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی اداره می شود.